واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد

1400/8/19 0:0

                                                                       

       فن آوران سپید پوش طب نوین                     توسعه فناوری سبز شورآب لیانده                               ایمن اندیشان تن مهر جنوب

                 (دکتر ژلوفن)                       

 

 

                                                                          

            پژوهش سرای سلامت                                  مبتکران سلامت مهام                                      ویستا پارس ویرا

 

 

 

                                                   

                                                                                
                     پوران روشن                                         زیوند هیالورونان ماتریکس                                                سلولاز

 

 

 

                                                                                       

                                                           سنسور تک                                                    هموستات تک                          


تاریخ بروز رسانی:   30 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >