مراحل ثبت اختراع در سامانه ثبت اختراعات

1400/9/1 0:0

  1. مراجعه به سایت سازمان ثبت اختراعات کشور www.ssaa.ir
  2. ثبت نام و  دریافت کد شناسایی
  3. حضور در دفتر خانه اسناد رسمی
  4. بارگذاری سند احراز هویت حقیقی (شامل تصویر کارت ملی و شناسنامه)
  5. ثبت اظهار نامه الکترونیکی اختراع
  6. تکمیل  فایلهای شرح و توصیف و ادعا نامه آنها و بارگذاری اطلاعات فردی ، بارگذاری مستندات و تعیین مرجع استعلام (معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی میتوان به عنوان مرجع اسعلام انتخاب نمود)
  7. بررسی مستندات توسط سازمان اختراعات  و در صورت  تایید  ارسال  نامه  استعلام به مرجع مشخص شده توسط مخترع.
  8. شروع روند فرایند داوری توسط واحد اختراعات مرکز رشد فناوری سلامت

 


تاریخ بروز رسانی:   4 دی 1400

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >