اعضای شورای فناوری

1400/8/25 0:0

 


  دکتر ایرج نبی پور

رئیس مرکز تحقیقات

زیست فناوری دریایی خلیج فارس

 دکتر غلامرضا خمیسی پور

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

 دکتر بهروز نعیمی

مدیر پژوهش و ارزیابی تحقیقات

 دکتر صمد اکبرزاده

معاون آموزشی دانشگاه

 

دکتر محسن امیدوار

مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت

 

دکتر منصور ضیائی

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 

دکتر مجید اسدی

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس

دکتر امیرحسین دارابی

معاون پژوهشکده زیست فناوری دریایی خلیج فارس

دکتر سینا دوبرادران

رئیس مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی

 

دکتر محمد عبداللهی

عضو هیئت علمی

 


تاریخ بروز رسانی:   30 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >