معرفی مدیریت توسعه فناوری

1400/8/25 0:0

 

دکتر محسن امیدوار

رئیس گروه توسعه فناوری

استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای

تلفن

رزومه

 

                                                                                                                 

                                    زینب قره داغی                                                                                      فاطمه عبدی

                                  کارشناس فناوری                                                                              کارشناس فناوری

               کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون                                             کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

                                                                                                                                                 داخلی118

                          F.Abdi@bpums.ac.ir                                                                       Z.Gharedaghi@bpums.ac.ir                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                      

                   

                

      

 


تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >