معرفی مدیریت توسعه فناوری

1400/8/25 0:0

 

دکتر حسین ارفعی نیا

رئیس گروه توسعه فناوری سلامت

استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای

تلفن 33450178 077

رزومه

 

                                                                                                                 

                                    زینب قره داغی                                                                                      فاطمه عبدی

                    کارشناس توسعه فناوری سلامت                                                       کارشناس توسعه فناوری سلامت

               کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون                                             کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

                                                                                                                                                 داخلی118

                          F.Abdi@bpums.ac.ir                                                                       Z.Gharedaghi@bpums.ac.ir                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                      

                   

                

      

 


تاریخ بروز رسانی:   28 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >