شرکت های مستقر در مرکز رشد

1400/8/19 0:0

                                                                             

       فن آوران سپید پوش طب نوین                                  ایمن ساحل آسا                                       توسعه دانش آرکا ایده آل     

                 (دکتر ژلوفن)                       

 

 

                                                                                             

            پژوهش سرای سلامت                         پرتو نوآوران سلامت خلیج فارس                                    لیان کیمیا آزما

 

 

 

 

                                                                                
                                   مبتکران سلامت مهام                                                       ویستا پارس ویرا

 

 


 


تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >